Juillet
Mer 17-07-2019
Guy I.
Sam 20-07-2019
Jade G. / Richard .
Mer 24-07-2019
Guy I.
Sam 27-07-2019
J.claude R. / Thibaut B.
Mer 31-07-2019
Guy I.

Aoùt
 
Sam 03-08-2019
Bernard I. / J.claude R.
Mer 07-08-2019
Yvon S.
Sam 10-08-2019
Bernard I. / Francoise T.
Mer 14-08-2019
Yvon S.
Sam 17-08-2019
Pas de perm .
Mer 21-08-2019
Yvon S.
Sam 24-08-2019
Jade G. / Yvon S.
Mer 28-08-2019
Yvon S.
Sam 31-08-2019
Dominique C. / Nathalie M.

Septembre
Mer 04-09-2019
Yvon S.
Sam 07-09-2019
Francoise T. / Nathalie M.
Mer 11-09-2019
Yvon S.
Sam 14-09-2019
Richard . / Thierry R.
Mer 18-09-2019
Yvon S.
Sam 21-09-2019
Marina M. / Richard .
Mer 25-09-2019
Yvon S.
Sam 28-09-2019
Guy I. / J.claude R.

Octobre
Mer 02-10-2019
 
Sam 05-10-2019
 
Mer 09-10-2019
 
Sam 12-10-2019
 
Mer 16-10-2019
 
Sam 19-10-2019
 
Mer 23-10-2019
 
Sam 26-10-2019
 
Mer 30-10-2019
 

Novembre
 
Sam 02-11-2019
 
Mer 06-11-2019
 
Sam 09-11-2019
 
Mer 13-11-2019
 
Sam 16-11-2019
 
Mer 20-11-2019
 
Sam 23-11-2019
 
Mer 27-11-2019
 
Sam 30-11-2019
 

Decembre
Mer 04-12-2019
 
Sam 07-12-2019
 
Mer 11-12-2019
 
Sam 14-12-2019
 
Mer 18-12-2019
 
Sam 21-12-2019
 
Mer 25-12-2019
 
Sam 28-12-2019
 

Janvier
Mer 01-01-2020
 
Sam 04-01-2020
 
Mer 08-01-2020
 
Sam 11-01-2020
 
Mer 15-01-2020
 
Sam 18-01-2020
 
Mer 22-01-2020
 
Sam 25-01-2020
 
Mer 29-01-2020
 

Fevrier
 
Sam 01-02-2020
 
Mer 05-02-2020
 
Sam 08-02-2020
 
Mer 12-02-2020
 
Sam 15-02-2020
 
Mer 19-02-2020
 
Sam 22-02-2020
 
Mer 26-02-2020
 
Sam 29-02-2020
 

Mars
Mer 04-03-2020
 
Sam 07-03-2020
 
Mer 11-03-2020
 
Sam 14-03-2020
 
Mer 18-03-2020
 
Sam 21-03-2020
 
Mer 25-03-2020
 
Sam 28-03-2020
 

Avril
Mer 01-04-2020
 
Sam 04-04-2020
 
Mer 08-04-2020
 
Sam 11-04-2020
 
Mer 15-04-2020
 
Sam 18-04-2020
 
Mer 22-04-2020
 
Sam 25-04-2020
 
Mer 29-04-2020
 

Mai
 
Sam 02-05-2020
 
Mer 06-05-2020
 
Sam 09-05-2020
 
Mer 13-05-2020
 
Sam 16-05-2020
 
Mer 20-05-2020
 
Sam 23-05-2020
 
Mer 27-05-2020
 
Sam 30-05-2020
 

Juin
Mer 03-06-2020
 
Sam 06-06-2020
 
Mer 10-06-2020
 
Sam 13-06-2020
 
Mer 17-06-2020
 
Sam 20-06-2020
 
Mer 24-06-2020
 
Sam 27-06-2020
 

Juillet
Mer 01-07-2020
 
Sam 04-07-2020
 
Mer 08-07-2020
 
Sam 11-07-2020